Om Biskopstorp Hovedgaard
Biskopstorp rummer mange gode minder for alle, som har været på besøg og de, som
har boet her, har fornemmet de ”gode ånder” som besjæler gården. Skønt ikke den
største eller mest pompøse herregård i området, har Biskopstorp haft flere fornemme
besøg og flere gode ejere og beboere end mange.

”Biskopstorp” – biskoppens bygd eller landsby – findes som gårdnavn i Skåne, på Lan-
geland og på Fyn; navnet går for alle tre´s vedkommende tilbage til middelalderen og
tyder på, at disse ejendomme engang har været i kirkeligt eje.

Om vort Biskopstorp ved Ullerslev på Fyn ved man, at det i 1688 var en landsby med
6 gårde og 1 hus og at denne matrikulering blev udskiftet i 1793.

Mere præcist kendes historien fra 1834 hvor gården kaldes en ”sædegård” og ejes af
en mand med de pompøse fornavne Edelus Fridericus Benedictus - og det mere jord-
bundne efternavn – Petersen! En af personerne i et 100-årigt Petersen ejerskab.
E.F.B. Petersen sælger Biskopstorp til ritmester og kammerherre Frederik Axel Ludvig
August baron Reedtz-Thott i 1879 for 166.000 Kr. og i de næste 80 år sætter familien
Reedtz-Thott sit stærke præg på gården.

Baronen opretter med krigsministeriel hjælp et stutteri for remonteheste, som var en
nødvendighed i den tids krigsførelse og som landet tidligere havde fået fra England.
Leveringerne var anledning til og ramme om festligheder og sammenkomster mellem
egnens unge – især – damer og de afhentende officerer.

Thottenborg – en lille charmerende, stråtækt bindingsværks jagthytte - bliver opført i
den lille skov ved gården og får fornemt kongeligt besøg, da Chr. X. og hans dronning
Alexandrine m. følge indtager the i huset i lunden.

Det er i det hele taget en epoke, hvorfra mange historier og anekdoter fra hverdagslivet
på gården er gengivet dels fra officielle registreringer, historieskrivning og presse, dels
fra en mere privat og indirekte vinkel via korrespondance mellem især Mimi Petersen
og hendes forældre og søskende i Sønderjylland; Mimi var i 1920´erne kammerjomfru
hos Dronning Alexandrines hofdame Baronessse Julie Redtz-Thott.

Julie Sophie Magdalene som var hendes fulde fornavn kom til Biskopstorp som hustru
til Peter von Scholten, et barnebarn til den Peter von Scholten, som havde en markant
rolle i slavernes frigivelse på de Dansk Vestindiske øer. På grund af disse relationer
havde Biskopstorp nær forbindelse til både Danmarks glorværdige fortid såvel som til
samtidens kongehus.

Julie von Scholten afrunder Reedtz-Thott familiens ejerskab af Biskopstorp og indvarsler
måske med sin lille, men unikke og kendte produktion af smukt dekorerede theborde
en ny og entreprenant epoke på gården.

Direktør konsul Peder Mortensen overtager gården i 1956 og driver den som forsøgs-
gård for sit firma, plovfabrikken ”Fraugde” og i 1967 overtager Poul Rasmussen forpagt-
ningen fra Peder Mortensens enke, Mary.

I 1987 opkøbes Biskopstorp Hovedgaard af Poul Rasmussens sønner og driften over-
drages til den yngste, Lars K. Rasmussen. Der omlægges herefter til udelukkende plan-
teavl. Der opsættes et par store vindmøller på jordene og i midten af 90´erne starter
familien en møbelforretning, ”Colonial House” i en tidligere staldlænge. En forretning
som drives med stor succes i de næste 7–8 år.

I 2005 købes Biskopstorp Hovedgaard af Hanne-Mi Boisen Jensen og Morten Bang Jen-
sen. Hanne-Mi er fra Sønderjylland og Morten er 3. generation på slægtsgården ”Ny-
gaard” i Ullerslev. Biskopstorps jorde vil fortsat blive drevet med planteavl.
Billede

Billede
Biskopstorp Hovedgaard
Skellerupvej 10
5540 Ullerslev
Telefon 30 13 14 00
Billede
Lone Frost Reklamebureau ApS - Telefon 35 43 73 43